Sorg skapar eftertanke av vad som är viktigt i livet. Sorg kan också ge en ensamhet, hopplöshet, tomhet, otrygghet, besvikelse, trötthet och nedstämdhet. Det finns olika typer av sorg och dom tar olika mycket energi av oss. Nedan finns en stress-skala som kan visa olika saker i livet som ger oss stress där make eller makas död ligger högst och skilsmässa på andra plats.

Sorg är en reaktion på en förlust och många försöker hantera sorg på ett intellektuellt sätt. Obearbetad sorg kan leda till att vi håller tillbaka våra känslor. Läs vidare: http://mailchi.mp/cb…/lker-tiden-alla-sr-om-stress-och-sorg…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *