Ägnar du tid åt att tänka vad andra människor tänker om dig och hur de uppfattar dig? Hur mycket tid tror du att andra människor ägnar åt tankar om vad du tänker om dem?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *